سبد های حراجی

1-3 از 3

یک زمان هایی از سال مسئولین فروشگاهها تصمیم می گیرند که بعضی از محصولات خود را با  درصدی تخفیف ارائه دهند، یا به عبارت بهتر به حراجی بگذارند .

این فروشگاه ها برای این محصولات خود که تخفیف خورده اند،احتیاج به یک ابزار فروشگاهی دارند که این محصولات  را عرضه کنند و بهترین روش را برای ارائه  آن داشته باشد که بهترین  ابزار برای این کار سبد های حراجی است .

 

  • محصولات در داخل این سبد ها قرار می گیرند و بر اساس اندازه و قابل رویت بودن آن تنظیم می شوند.
  • این محصول مناسب برای فروشگاه های زنجیره ای ، مغازه ، پوشاک، کفش و.. است