ارتباط با ما

آدرس: کرج مابین میدان سپاه و سه راه رجایی شهر روبروی کانون ورزشی سپاه

 فروشگاه قفسه کرج (فرشاد حبیب زاده نوحیان )

تلفن: 02634427457

09129528609      

09393196549      

پست الکترونیک: ghafasekaraj@gmail.com

* Input elements with asterisk are required and have to be filled out.