سبد فروشگاهی

1-8 از 8

سبد های فروشگاهی برای کالا هایی که چیدمان خاصی ندارند و همین طور تند مصرف هستند بیشترین کارایی را دارند

در تمام فروشگاهها سبد ها نقش مهمی در فروش و دیده شدن کالا های تند مصرف را دارند پس انتخاب سبد مناسب در فروشگاه یکی از مهم ترین عوامل برای فروش آن کالا میباشند

02634427457.در صوزت نیاز شما میتوانید سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت نمایید