جدیدترین ها

گیره چرخشی قاب خور

جهت اتصال قاب ها در فضا هایی که امکان استفاده از اتیکت ایستاده نیست
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لیبل سر هوک

جهت استفاده در فضایی که محصول با هوک نمایش داده میشود.
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

قاب A5

در جهت اعلام قیمت کنار یخچال و فریزر های فروش ویژه برروی پایه ایستاده قرار میگیرد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

قاب A4

در جهت اعالم قیمت کنار یخچال و فریزر های فروش ویژه برروی پایه ایستاده قرار میگیرد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید