چوبکار کودک

1-4 از 4

برای برقراری نظم و راحت پیدا کردن پوشاک از چوب لباسی ها استفاده می شود ، اما به علت کاربردی بودن این  محصول انواع مختلفی از آن تولید شده است ،که هرکدام از آن برای محصول منحصر به خود استفاده می شود.

که حتی این محصول برای کودک ها هم دارای دسته بندی است که باعث زیبایی و محافظت از پوشاکی می شود که در آن قرار می گیرد.

یکی از انواع  چوبکار ها، چوب لباسی  برای کودکان است. این محصولات برای نوزاد و کودکان به کار می رود از سن 0 تا 12.مخصوص آویز کردن لباس های حساس و ابریشمی ؛ کت، لباس مجلسی، پیراهن، لباس شب - لباس های بند دار است.