شاخک رگال

1-5 از 5

شاخک ها برای آویزان کردن کالا مورد استفاده قرار میگیرند و در انواع دیواری پانچی ریلی و توری تولید میشوند 

شاخک ها از مفتول با روکش آبکاری کروم نیکل ساخته میشوند و در اکثر فروشگاه ها کاربرد دارند