ستون رگال

1-4 از 4

روشگاه ها دارند ، که استفاده از آنها می تواند باعث این شود که فروشگاه ما نظر افراد زیادی را به خود جلب کند.

ابزار های فروشگاهی به دسته های مختلفی دسته بندی می شوند، که حداقل یکی از از این دسته های آن در منازل ما یا محیط مشاغل ما مو جود است.

به همین دلیل این ابزار ها در تنوع های زیادی تولید و عرضه می شوند.

یکی از محصولاتی که ما می خواهیم به شما معرفی کنیم ستون رگال ها هستند.

ستون های رگال را می توان به دیوار وصل کرد و سپس بر روی آن ها  رگال یا دستک قرارداد وروی آن طبقه یا انواع رگال برای آویز پوشاک یا کیف و کفش قابل استفاده هستند 

  • جنس ستون رگال ازورق گالوانیزه است، و ورق آهن آبکاری شده است.
  • ستون رگال دارای 2 متر طول می باشد.