رگال تیله ای و ساچمه ای

1-13 از 13

این روز ها متناسب با بیشتر شدن  البسه باید به مسئله ی چگونگی مرتب کردن و قرار گیری آن ها هم توجه کرد، که لباس ها را در چه محیطی و یا در چه ابزاری آویزان کنیم که آسیب کمتری وارد کند .

بنابر این پیش فرض ابراز های بسیاری تولید شده است که می توانیم با کمک ان ها لباس های خودمان را چه در منازل چه در فروشگاه ها به بهترین نحو از آن ها نگهداری شود.

محصولی که می خواهیم به شما معرفی کنیم، رگال  ، ساچمه ای باشد.این رگال مناسب است برای :

  • کمد های لباس منازل
  • قرار گرفتن لباس های فروشگاه ها

سایز این رگال ها متنوع است:

  • آن رگال هایی ک دارای 7 ساچمه هستند، 27 سانتی متر می باشند.
  • رگال هایی که 9 ساچمه دارا می باشند، دارای 33 سانتی متر می باشند.

  • و رگال های که 10 ساچمه دارا می باشند ، 40 سانتی متر هستند.