اکسسوری ( تابلو قیمت )

1-10 از 10

برای بهتر نشان دادن و جلب توجه مشتری به کالا های دارای تخفیف بهترین راه قراردادن آن کالا در محل تردد و قسمت هایی که بیشترین دید در فروشگاه دارندمیباشد همچنین از تابلو های نمایش تخفیف و قیمت برای نمایش هر چه بهتر محصول استفاده میشود در این قسمت تابلوهای نمایش قیمت و حراجی اجناس معرفی حضورتان میگردد

قاب A4

در جهت اعالم قیمت کنار یخچال و فریزر های فروش ویژه برروی پایه ایستاده قرار میگیرد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

قاب A5

در جهت اعلام قیمت کنار یخچال و فریزر های فروش ویژه برروی پایه ایستاده قرار میگیرد
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

لیبل سر هوک

جهت استفاده در فضایی که محصول با هوک نمایش داده میشود.
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

گیره چرخشی قاب خور

جهت اتصال قاب ها در فضا هایی که امکان استفاده از اتیکت ایستاده نیست
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید