اکسسوری ( تابلو قیمت )

1-9 از 9

برای بهتر نشان دادن و جلب توجه مشتری به کالا های دارای تخفیف بهترین راه قراردادن آن کالا در محل تردد و قسمت هایی که بیشترین دید در فروشگاه دارندمیباشد همچنین از تابلو های نمایش تخفیف و قیمت برای نمایش هر چه بهتر محصول استفاده میشود در این قسمت تابلوهای نمایش قیمت و حراجی اجناس معرفی حضورتان میگردد

قاب A4

در جهت اعالم قیمت کنار یخچال و فریزر های فروش ویژه برروی پایه ایستاده قرار میگیرد
30,000 تومان

لیبل سر هوک

جهت استفاده در فضایی که محصول با هوک نمایش داده میشود.
15,000 تومان

قاب A5

در جهت اعالم قیمت کنار یخچال و فریزر های فروش ویژه برروی پایه ایستاده قرار میگیرد
25,000 تومان