اکسسوری ( تابلو قیمت )

1-10 از 10

برای بهتر نشان دادن و جلب توجه مشتری به کالا های دارای تخفیف بهترین راه قراردادن آن کالا در محل تردد و قسمت هایی که بیشترین دید در فروشگاه دارندمیباشد همچنین از تابلو های نمایش تخفیف و قیمت برای نمایش هر چه بهتر محصول استفاده میشود در این قسمت تابلوهای نمایش قیمت و حراجی اجناس معرفی حضورتان میگردد

لیبل سر هوک

جهت استفاده در فضایی که محصول با هوک نمایش داده میشود.
35,000 تومان

قاب A4

در جهت اعالم قیمت کنار یخچال و فریزر های فروش ویژه برروی پایه ایستاده قرار میگیرد
50,000 تومان

قاب A5

در جهت اعلام قیمت کنار یخچال و فریزر های فروش ویژه برروی پایه ایستاده قرار میگیرد
45,000 تومان